Nickolai Atanassov

Reality

Mountain

Mountain
oil on canvas, 40"/36", 1996